Σύμφωνο Ανάπτυξης

Το Δίκτυο του Αναπτυξιακού Συμφώνου των επιχειρήσεων και φορέων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει προχωρήσει στην δημιουργία του Τοπικού Συμφώνου Ανάπτυξης της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας («Σύμφωνο»), το οποίο στηρίζεται στην υπογραφή από τους συμμετέχοντες «Μνημονίου Συνεργασίας» με  τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

  • Απευθύνεται σε επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου χαρακτήρα, οι οποίοι σχετίζονται με τη «Διαδρομή» και αποφασίζουν να συνεργαστούν σε εθελοντική βάση, με αυτοδέσμευση, προκειμένου να προωθήσουν τη Διαδρομή και την ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, ως προορισμό, με κοινό όραμα  τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.
  • Επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, έτσι ώστε να συγκροτηθεί μια ισχυρή ομάδα, τα μέλη της οποίας, αποδεχόμενα τους κανόνες του Συμφώνου, τόσο μεμονωμένα, όσο και -κυρίως- μέσω συνεργειών, αποδέχονται την τοπική στρατηγική ανάπτυξης, ενσωματώνουν στην πολιτική και τη λειτουργία τους στοιχεία της τοπικής ταυτότητας, συντελούν στην καθιέρωση της ταυτότητας  του νέου τουριστικού προϊόντος (του brand name της Διαδρομής), ενώ συνδράμουν σε αυτό και το διαφυλάσσουν, ως μια «συλλογική περιουσία», λειτουργώντας ως πρεσβευτές  και των άλλων μελών της ομάδας  και της περιοχής.
  • Καθιερώνονται ως ελάχιστα (minima), κριτήρια συμμετοχής που δεν αποθαρρύνουν τις μικρότερες επιχειρήσεις απ’ το να προσέλθουν στο Σύμφωνο. Αντιθέτως, αυτές  «επιβραβεύονται», στο μέτρο που ενσωματώνουν μια πολιτική αλλαγών και αυτοβελτίωσης. Τα ισχύοντα συστήματα πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψη.
  • «Μικροί» και «μεγάλοι» αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, που εμπνέεται και εργάζεται για τον ίδιο στόχο. Η συμβολή του κάθε μέλους δεν αποτιμάται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά και μέσα από τις συνέργειες, που αξιοποιεί, και από την έμπρακτη προσπάθεια  για ενσωμάτωση της καινοτομίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων στη λειτουργία μιας επιχείρησης.
  • Παρέχεται στους συμμετέχοντες στο Σύμφωνο το ΣήμαΛογότυπο της Διαδρομής, ως ένδειξη/αποτύπωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν.

Επιπλέον η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες κατάρτισης, αξιολόγησης, διαπίστωσης της τήρησης των κανόνων καιελέγχου των συμφωνηθέντων, καθώς  και μεταφοράς τεχνογνωσίας, στις οποίες συμφωνούν να συμπράξουν τα μέλη του Συμφώνου.

en_USEnglish

ORCHOMENUS

KARPENISI

THERMOPYLAE

DELPHI

THEBES

CHALKIDA

SKYROS