Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ»: Πρόσκληση για Δράσεις Κινητοποίησης των Παραγωγικών Δυνάμεων της Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Δημοσιεύτηκε  στις 07 Δεκεμβρίου 2021 η Πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κωδ. αρ. 87 και τίτλο «Δράσεις Κινητοποίησης των Παραγωγικών Δυνάμεων της Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η Πρόσκληση απευθύνεται σε υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και στην Αναπτυξιακή Ευβοίας, που είναι ο Φορέας Διαχείρισης της Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής «ΟΙΔΙΠΟΥΣ».

Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΟΧΕ) με φορέα Στρατηγικής την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΕ).

Η προτεινόμενη δράση έχει ως στόχο την τόνωση και ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον. Ειδικότερα, αφορά στη δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας καθώς και στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων που γειτνιάζουν με την Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή της ΠΣΕ. Κατά αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της περιοχής θα μπορέσουν να αποκτήσουν ταυτότητα και πρόσβαση σε νέες αγορές. Πρόκειται για μια κοινή συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων ιδίως μικρών και μεσαίων, η δραστηριότητα των οποίων βρίσκεται σε γεωγραφική συνάφεια με την Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικής ταυτότητας και στην υποστήριξη και ανάπτυξη της Διαδρομής, με βάση την ποιότητα των παρεχόμενων στο ευρύτερο πλαίσιό της προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και να συμβάλει στη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία, ώστε να καταστεί ένας υψηλού επιπέδου αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός.

Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας στηρίζεται στην υπογραφή από τους συμμετέχοντες Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο αποτυπώνονται οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κανόνες που αφορούν την απόκτηση του σήματος της Διαδρομής, τη διοίκηση του Συμφώνου, το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης κ.ά.

Ωφελούμενοι της Δράσης θα είναι οι Επιχειρήσεις που γειτνιάζουν με την Πολιτιστική, Περιβαλλοντική  Διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», και δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού τουρισμού, και που θα την αξιοποιήσουν  προκειμένου να βελτιώσουν και αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 184.000,00 €. Τέλος, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023 και η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί ως τότε.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκδοση της παραπάνω Πρόσκλησης, καθώς ανοίγεται ο δρόμος για δράσεις επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης του Δικτύου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που φέρουν τα μνημεία της στο κέντρο της οικονομικής ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση, ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
elΕλληνικά

Ορχομενός

Καρπενήσι

Θερμοπύλες

Δελφοί

Θήβα

Χαλκίδα

Σκύρος