Ο ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο Διαχειριστής της Πολιτιστικής Διαδρομής – DMO

Ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα όπως η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, χρειάζεται έναν αποτελεσματικό διαχειριστή, που θα διασφαλίζει υψηλή ποιότητα σε όλα τα αξιοθέατα, που ο επισκέπτης επιλέγει, αλλά και στις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιήσει: οδικό δίκτυο, μέσα μαζικής μεταφοράς, εστιατόρια, καταστήματα, ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που έχει την πρωτοβουλία του σχεδιασμού και της υλοποίησης του νέου αυτού τουριστικού προϊόντος, το οποίο απευθύνεται στον πολιτιστικό τουρισμό, ανέθεσε το ρόλο του διαχειριστή της διαδρομής (Destination Marketing and Management Organization- DMΜO) στην Αναπτυξιακή Εταιρεία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.”, που αναλαμβάνει το συντονισμό για τη φροντίδα της καλής λειτουργίας των κάθε είδους υποδομών, που υπάρχουν στη διαδρομή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. θα έχει την ευθύνη για τρεις μεγάλες ενότητες δράσεων:

Το συντονισμό για τη φροντίδα της καλής λειτουργίας των κάθε είδους υποδομών που υπάρχουν στην διαδρομή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Τη διοικητική υποστήριξη του Συμφώνου Ανάπτυξης (cluster), που θα συγκροτήσουν όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να συνεργαστούν για την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους επισκέπτες – μέσα από ένα “Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης”- βλ παρακάτω.

Την προβολή της διαδρομής στην τουριστική αγορά, που περιλαμβάνει και την διαχείριση των κάθε είδους ψηφιακών μέσων που έχουν αναπτυχθεί προς τούτο.

Ο DMΜO θα είναι στην διάθεση των επαγγελματιών του τουρισμού, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο νέο τουριστικό προϊόν της Στερεάς Ελλάδας. Θα επιδιώκει επίσης ενεργά την συνεχή βελτίωση του προϊόντος, τον εμπλουτισμό του με νέες δραστηριότητες και την συμμετοχή όλο και περισσότερων τοπικών επιχειρήσεων και φορέων στο δίκτυο του αναπτυξιακού συμφώνου.

Το προφίλ της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η συμβολή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα:

α) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.

δ) Η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα.

ε) Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Το έργο της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» προωθείται με την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και τοπικού ενδιαφέροντος ενέργειες – δράσεις και αποφάσεις.

Η Εταιρεία στελεχώνεται από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, καταρτισμένα και με μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Ταυτόχρονα, ανάλογα με τις ανάγκες, συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες, ινστιτούτα – πανεπιστήμια και λοιπούς φορείς της περιοχής. Σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από 13 άτομα.

Στεγάζεται στο κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Χαλκίδα.

elΕλληνικά

Ορχομενός

Καρπενήσι

Θερμοπύλες

Δελφοί

Θήβα

Χαλκίδα

Σκύρος